A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a EXTRICO Systems Hungary Zrt. által alkalmazott, és magára nézve kötelezően elismert adatvédelmi és-kezelési elveket. Társaságunk célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa ügyfelei, partnerei, valamint a vele kapcsolatba kerülő érintettek személyes adatainak védelmét.

Szeretnénk Ügyfeleinket biztosítani arról, hogy személyes adataikat biztonságosan kezeljük, és megfelelünk az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR) szabályainak. Az alábbiakban olvashatja az adatkezeléseinkkel kapcsolatos információkat, valamint az Önt a GDPR alapján megillető jogokat, és azok érvényesítésének módjait.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérdést, megkeresést az alábbi elérhetőségeken lehet hozzánk eljuttatni: EXTRICO Systems Hungary Zrt., Postacím: 1033 Budapest, Búza utca 12-14, E-mail: dpo@extrico.hu. Az Ön által kért információkat elsősorban elektronikus úton adjuk meg, az Ön által megadott elérhetőségre küldve. Kérésére postai úton, illetve szóban is tájékoztatást adunk a személyes adatok kezeléséről.